Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/23441
Title: Giáo dục ngoài luồng: Học thêm và ý nghĩa của nó đối với các nhà hoạch định chính sách ở Châu Á
Authors: Mark Bray và Chad Lykins
Keywords: Châu Á
Giáo dục
Abstract: Tài liệu chuyên khảo của CERC về lĩnh vực Phát triển, Giáo dục Quốc tế và So sánh số 9
Date Created: 2012
Issue Date: 2012
Source: Ngân hàng Phát triển Châu Á
Appears in Collections:Phân quyền - Giáo dục, đào tạo

Files in This Item:
Thumbnail
  • GIAODUCNGOAILUONG(2012).pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,78 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.