Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/23634
Title: Thực tiễn tốt trong tăng cường tính minh bạch của môi trường kinh doanh cấp tỉnh Việt Nam
Authors: Nhóm nghiên cứu của VCCI
Keywords: Việt Nam
Nhà đầu tư
Tính minh bạch
Cấp tỉnh
Doanh nghiệp
Mô hình một cửa
Môi trường kinh doanh cấp tỉnh
Abstract: Nghiên cứu này là kết quả hợp tác giữa VCCI và Quỹ Châu Á được tiến hành thông qua viêc thu thập các tài liệu sẵn có kết hợp với các thảo luận sâu với nhóm đối tượng và thảo luận bàn tròn, và khảo sát thực tế tại mười tỉnh thành trong cả nước.
Publisher: LUCK HOUSE GRAPHICS LTD
Date Created: 2011
Issue Date: 2011
Type: 2011
Format: pdf
Source: The Asian Foundation
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • 21.TAFBestPracticesVIE.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,16 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.