Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/23636
Title: Các yếu tố quyết định để thực hiện thành công du lịch cộng đồng
Authors: Quỹ Châu Á
Keywords: Chính sách phát triển du lịch
Du lịch cộng đồng địa phương
Du lịch cộng đồng
Địa phương
Giá trị văn hóa truyền thống
Abstract: Qua 2 năm thực hiện dự án phát triển du lịch cộng đồng tại Bắc Ninh, một số yếu tố quyết định để thực hiện thành công các mô hình du lịch cộng đồng nói chung đã được rút ra.
Date Created: 12-2012
Issue Date: 2012
Type: 12-2012
Format: pdf
Source: The Asian Foundation
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
  • 23.KeydeterminantsforasuccessfulCBTmodelVietnameseversion.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 199,28 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.