Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/23659
Title: Yêu cầu an toàn đối với người dân tộc thiểu số
Authors: Ngân hàng phát triển Châu Á và Việt Nam
Keywords: Tác động xã hội
Xóa đói giảm nghèo
Chính sách an toàn với người dân tộc thiểu số
Chính sách của ADB
Đói nghèo
Người dân tộc thiểu số
ADB
An toàn
Cộng đồng
Chính sách an toàn
Date Created: 6-2013
Issue Date: 2013
Type: 6-2013
Format: pdf
Source: ADB
Appears in Collections:Phân quyền - Dân tộc

Files in This Item:
Thumbnail
  • 9.Yeucauantoandoivoinguoidantocthieuso.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,85 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.