Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/23660
Title: Ngân hàng phát triển Châu Á và Việt Nam
Authors: Ngân hàng phát triển Châu Á và Việt Nam
Keywords: Quan hệ đối tác
Tài trợ
Tài trợ thương mại
Thành viên sáng lập
Thương mại
Việt Nam
Hoạt động trái quyền
Kinh tế xã hội
Ngân hàng phát triển Châu Á
Nguồn vốn
Cơ sở hạ tầng
Dự án
Định hướng tương lai
Hoạt động mua sắm
Abstract: Giới thiệu sơ lược Ngân hàng phát triển Châu Á và Việt Nam (ADB) và các hoạt động chính của ngân hàng.
Date Created: 4-2014
Issue Date: 2014
Type: 4-2014
Format: pdf
Source: ADB
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • 10.NganhangphattrienchauAvaVN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 218,82 kB

    • Format : Adobe PDF



  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.