Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/23707
Title: Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2001 - 2010
Authors: Ban Chấp hành Trung ương Đảng
Keywords: Báo cáo Đại hội Đảng
Kinh tế-xã hội
Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội
Abstract: Báo cáo trình bày đánh giá phát triển kinh tế-xã hội 1991-2000 và đề ra mục tiêu, định hướng phát triển của đất nước trong 10 năm từ 2000-2010
Issue Date: 2001-04
Type: Book
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • Chien luoc phat trien kinh te xa hoi 2001-2010.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 464,24 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.