Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/28814
Title: Vụ kiện của các nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam: Một số khía cạnh pháp lý cơ bản
Authors: Đinh Ngọc Vương
Keywords: Vụ kiện
Nạn nhân chất độc da cam
Pháp luật Việt Nam
Abstract: Electronic Resources
Chất độc da cam/dioxin và hậu quả của nó đối với người dân Việt Nam -- Về diễn biến vụ kiện của nạn nhân chất độc gia cam Việt Nam đối với 37 công ty hóa chất Hoa kỳ -- Cơ sở pháp lý vụ kiện
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Viện khoa học Xã hội Việt Nam
Date Created: 2004
Issue Date: 2004
Type: 2004
Format: tr. 71-79, pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2004.Số 10(198)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 71_VUKIENCUACAC_TC_SO10_NAM2004.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,14 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.