Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29117
Title: Quy định về bảo hiểm thất nghiệp trong công ước của tổ chức lao động quốc tế (ILO) và một số nước trên thế giới
Authors: Lê Thị Hoài Thu
Keywords: Bảo hiểm thất nghiệp
Pháp luật Việt Nam
Luật lao động
Lao động Quốc tế
Công ước
Abstract: Mộ số vấn đề chung liên quan đến thất nghiệp và giải quyết tình trạng thất nghiệp -- Nội dung của cơ chế bảo hiểm thất nghiệp: Đối tượng tham gia/hưởng bảo hiểm thất nghiệp, điều kiện, múc độ trượ cấp và thời gian hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Viện khoa học Xã hội Việt Nam
Date Created: 2006
Issue Date: 2006
Type: 2006
Format: tr. 53-61, pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2006.Số 6(218)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • 53_QUIDINHVEBAOHIEMTHATNGHIEP_TC_SO6_2006.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,63 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.