Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/29213
Title: Một số suy nghĩ về pháp luật thuế sử dụng đất và đề xuất kiến nghị hoàn thiện
Authors: Nguyễn Quang Tuyến
Authors: Nguyễn Quang Tuyến
Keywords: Pháp luật thuế
Sử dụng đất đai
Pháp luật Việt Nam
Abstract: Thực trạng thi hành pháp luật về thuế sử dụng đất: Những kết quả đạt được khi thi hành phát luật về thuế sử dụng đất; một số tồn tại phát sinh trong quá trình thực thi pháp luật về thuế sử dụng đất -- Một số ý kiến góp phần hoàn thiện pháp luật về thuế sử dụng đất: Mở rộng phạm vi áp dụng so với hai sắc thuế hiện hành; chỉ thu thuế sử dụng đất với mức thu phù hợp và giao cho UBND cấp xã tiến hành thu; nâng mức thuế suấ thuế sử dụng đất đối với phi nông nghiệp; bãi bỏ việc xác định mức thuế suất của thuế sử dụng đất; thực hiện việc miễn thuế sử dụng đất đối với đất nông nghiệp trong hạn mức của hộ gia đình, cá nhân theo quy định của luật đất đai năm 2003 đến năm 2010 theo Nghị quyết số 15 của Đảng
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Viện khoa học Xã hội Việt Nam
Date Created: 2006
Issue Date: 2006
Type: 2006
Format: tr. 47-49, pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2006.Số 12(224)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • 47_MOTSOSUYNGHIVE_TC_SO12_2006.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,3 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.