Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29363
Title: Phân biệt các tội: “Giết người”, “cố ý gây thương tích dẫn đến chết người” và “vô ý làm chết người”
Authors: Nguyễn Đức Mai
Keywords: Luật hình sự
Tội giết người
Tội cố ý gây thương tích dẫn đến chết người
Tội vô ý làm chết người
Abstract: Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi xin trao đổi một số ý kiến về việc phân biệt các tội: giết người, cố ý gây thương tích dẫn đến chết người và vô ý làm chết người. Trước hết cần thấy rằng cả ba loại tội nói trên đều có một số yếu tố trong cấu thành tội phạm hoàn toàn giống nhau. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến sự nhầm lẫn trong việc định tội danh và áp dụng các điều luật trong xét xử. Trong cấu thành của tội gây thương tích dẫn đến giết người, khách thể bị xâm hại, ngoài sức khỏe còn là tính mạng con người. Đây cũng chính là khách thể của tội giết người và vô ý làm chết người.
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn
Date Created: 1996
Issue Date: 1996
Type: 1996
Format: tr. 45-49, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 1996 .Số 5(100)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • 45_PHANBIETCACTOI_TC_SO5_1996.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,08 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.