Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29541
Title: Hỏi đáp về pháp luật
Authors: Đinh Văn Quế
Authors: Đinh Văn Quế
Keywords: Bộ luật dân sự
Văn bản pháp luật dân sự
Quan hệ dân sự
Giao dịch dân sự
Abstract: Bộ Luật dân sự ở nước ta có hiệu lực từ ngày 1/7/1996. Vậy các quan hệ dân sự xảy ra trước ngày đó được giải quyết như thế nào? Các văn bản pháp luật dân sự được ban hành trước ngày Bộ luật dân sự có hiệu lực có được áp dụng sau ngày 1/7/1996 không? Cách tính thời hiệu khởi kiện đối với các giao dịch dân sự được xác lập trước ngày Bộ luật dân sự có hiệu lực như thế nào?
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn
Date Created: 1996
Issue Date: 1996
Type: 1996
Format: tr. 61-63, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 1996 .Số 6(101)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • 61_HOIDAPVEPHAPLUAT_TC_SO6_1996.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 670,64 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.