Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29938
Title: Một số vấn đề về đổi mới đào tạo, nâng cao chất lượng cử nhân luật ra trường
Authors: Nguyễn Cửu Việt
Keywords: Cử nhân luật
Đổi mới đào tạo
Chất lượng đào tạo
Đào tạo cử nhân
Abstract: Trong điều kiện đổi mới theo cơ chế thị trường, xây dựng Nhà nước pháp quyền và hội nhập quốc tế hiện nay, đối với mọi cơ sở đào tào ngành luật nói riêng thì chất lượng đào tạo là vấn đề được quan tâm hàng đầu. Đây cũng chính là mục tiêu mà Đảng và Nhà nước đặt ra khi thành lập các Đại học Quốc gia - những trung tâm đào tạo đa ngành lớn, chất lượng cao. Đây cũng là vấn đề được các cơ sở đào tạo thường xuyên trăn trở, suy nghĩ, tìm kiếm và đổi mới.
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn
Date Created: 1997
Issue Date: 1997
Type: 1997
Format: tr. 40-45, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 1997 .Số 5(109)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Giáo dục, đào tạo

Files in This Item:
Thumbnail
  • 40_MOTSOVANDEVE_TC_NHANUOCVAPHAPLUAT_SO_5_NAM1997.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 4 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.