Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29962
Title: Nhà nước và sự hình thành thị trường chứng khoán ở Việt Nam
Authors: Chu Hồng Thanh
Keywords: Nhà nước
Thị trường chứng khoán
Luật chứng khoán
Quản lý Nhà nước
Abstract: Electronic Resources
Cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước không đơn giản chỉ là sự nắm bắt các quan hệ cung cầu về hàng hóa mà còn là sự điều chỉnh đúng đắn các quan hệ về tiền, quan hệ về vốn và chứng khoán đang xuất hiện và ngày càng phát triển. Nhà nước và sự hình thành thị trường chứng khoán là quan hệ vừa mang tính tự nhiên khách quan, vừa là vấn đề cần được nghiên cứu chu đáo và vận dụng đúng đắn, có ý thức trong quy trình chuyển kinh tế tập trung quản lý sang kinh tế thị trường.
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn
Date Created: 1993
Issue Date: 1993
Type: 1993
Format: tr. 16-18, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 1993 .Số 2(81)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • 16_NHANUOCVASUHINHTHANH_TC_NHANUOCVAPHAPLUAT_SO_2_NAM1993.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 814,57 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.