Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30391
Title: Các hình thức xử phạt hành chính: Hiện trạng và phương hướng hoàn thiện
Authors: Bùi Xuân Đức
Keywords: Luật hành chính
Vi phạm hành chính
Xử phạt vi phạm hành chính
Abstract: Về hệ thống các hình thức xử phạt vi phạm hành chính – Về hình thức phạt cảnh cáo -- Về hình thức phạt tiền – Về các hình thức phạt bổ sung – Về các biện pháp hành chính khác
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn
Date Created: 1998
Issue Date: 1998
Type: 1998
Format: tr. 31-35, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 1998.Số 1(117)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • 30_CACHINHTHUCXUPHAT_TC_SO1_1998.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 898,58 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.