Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30525
Title: Hội nghị cộng tác viên tạp chí Nhà nước và Pháp luật năm 1998
Authors: Phan Thu Minh
Keywords: Tạp chí Nhà nước và Pháp luật
Cộng tác viên
Hội nghị tổng kết
Abstract: Nhân dịp năm mới – Xuân Mậu Dần, ngày 4/2/1998, tại Hà Nội, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật đã tổ chức Hội nghị cộng tác viên để tổng kết đánh giá hoạt động trong năm 1997 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ của tạp chí năm 1998.
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn
Date Created: 1998
Issue Date: 1998
Type: 1998
Format: tr. 58-60, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 1998.Số 2(118)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • 58_HOINGHICONGTACVIEN_TC_SO2_1998.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 969,41 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.