Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30627
Title: Xác định quyền sử dụng đất là tài sản tài sản chung hay tài sản riêng của vợ, chồng - đôi điều trăn trở từ một vụ án
Authors: Nguyễn Văn Tuấn
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Quyền sử dụng đất
Luật dân sự
Abstract: HGĐ có rất nhiều điểm tương đồng so với một doanh nghiệp về nghĩa vụ tài sản: Do các thành viên đóng góp; Cùng nhau tạo lập, được tặng, cho chung, thừa kế chung; tài sản do các thành viên thỏa thuận là tài sản chung; Chịu trách nhiệm dân sự bằng tài sản chung của hộ; nếu tài sản chung không đủ để thực hiện nghĩa vụ của hộ thì các thành viên phải chịu trách nhiệm liên đới bằng tài sản riêng của mình
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2010
Issue Date: 2010
Format: tr. 38-42,.pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2010. Số 1(261)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • 38_XACDINHQUYENSUDUNGDAT_TC_SO1_2010.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,02 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.