Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30644
Title: Tranh chấp đất đai: Nhìn qua một đợt khảo sát thực tế
Authors: Phạm Hữu Nghị
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Tranh chấp đất đai
Abstract: Về các tranh chấp đất đai. Nguyên nhân và xu hướng phát triển của các tranh chấp đất đai. Những khó khăn, vướng mắc khi giải quyết các tranh chấp đất đai. Những vấn nổi cộm qua khảo sát các tranh chấp ở tỉnh Sóc trăng và kiến nghị
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2010
Issue Date: 2010
Format: tr. 50-56,.pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2010. Số 2(262)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • 50_TRANHCHAPDATDAI_TC_SO2_2010.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,21 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.