Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30769
Title: Về dân chủ trong nghiên cứu khoa học ở nước ta hiện nay
Authors: Đinh Ngọc Vượng
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Luật Hiến pháp
Nghiên cứu khoa học
Abstract: Electronic Resources
Tổng quan về chủ trương phát huy dân chủ trong nghiên cứu khoa học của Đảng và nhà nước ta. Nghiên cứu một số nội dung cơ bản về dân chủ trong nghiên cứu khoa học. Tìm hiểu những tiêu chí đánh giá của Đảng và nhà nước ta hiện nay.
Publisher: Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia. Viện nghiên cứu nhà nước và pháp luật
Date Created: 1998
Issue Date: 1998
Type: 1998
Format: tr. 13-17, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 1998. Số 12(128)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Giáo dục, đào tạo

Files in This Item:
Thumbnail
  • 13_VEDANCHUTRONGNGHIENCUU_TC_SO12_1998.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 935,48 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.