Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30779
Title: Các loại hình tổ chức tín dụng ở Việt Nam hiện nay
Authors: Đinh Dũng Sỹ
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Luật Kinh tế
Tổ chức tín dụng
Abstract: Trình bày và nghiên cứu hệ thống các ngân hàng cấp 2, tức là các ngân hàng thương mại, các ngân hàng và các tổ chức tín dụng phi ngân hàng khác (tổ chức tín dụng)
Publisher: Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia. Viện nghiên cứu nhà nước và pháp luật
Date Created: 1999
Issue Date: 1999
Type: 1999
Format: tr. 21-30, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 1999. Số 1(129)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • 21_CACLOAIHINHTOCHUC_TC_SO1_1999.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,42 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.