Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30957
Title: Hình thức tổ chức sở giao dich chứng khoán ở một số nước trên thế giới
Authors: Lê Thị Thu Thủy
Keywords: Pháp luật
Sở giao dich chứng khoán
Luật Kinh tế
Abstract: Electronic Resources
Khái quát về chứng khoán và thị trường chứng khoán. Phân loại và tiến hành nghiên cứu về các hình thức tổ chức Sở giao dịch chứng khoán: Sở giao dịch chứng khoán công (Nhà nước), Sở giao dịch chứng khoán hỗn hợp
Publisher: Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia. Viện nghiên cứu nhà nước và pháp luật
Date Created: 2000
Issue Date: 2000
Type: 2000
Format: tr. 52-58, 63 .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2000. Số 8,(148)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • 52_HINHTHUCTOCHUC_TC_NHANUOCVAPHAPLUAT_SO_8_NAM2000.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,32 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.