Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/31039
Title: Những trường hợp đặc biệt liên quan đến các yếu tố loại trừ tính chất tội phạm của hành vi
Authors: Giang Sơn
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Luật Hình sự
Abstract: Electronic Resources
Hành vi gây thiệt hại khi bắt giữ người phạm tội quả tang hoặc đang bị truy nã – Thực hiện mệnh lệnh của cấp trên – Quy định trường hợp rủi ro trong nghề nghiệp hoặc sản xuất không phải là tội phạm
Publisher: Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia. Viện nghiên cứu nhà nước và pháp luật
Date Created: 2001
Issue Date: 2001
Type: 2001
Format: tr. 14-19, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2001. Số 4(156)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • 14_NHUNGTRUONGHOP_TC_NHANUOCVALUATPHAP_SO_4_NAM2001.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,17 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.