Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/31075
Title: Bồi thường thiệt hại trong trường hợp vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng
Authors: Đỗ Văn Đại
Keywords: Bồi thường thiệt hại
Phòng vệ chính đáng
Bộ luật dân sự
Pháp luật Việt Nam
Abstract: Bộ luật dân sự có quy định về bồi thường thiệt hại trong trường hợp vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng nhưng không cho biết cách thức xác định vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng cũng như mức thiệt hại được bồi thường. Bài viết này làm rõ cách thức xác định và mức thiệt hại được bồi thường trong trường hợp vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng
Publisher: Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh City University of Law)
Date Created: 2014
Issue Date: 2014
Type: 2014
Format: tr. 71-80, .pdf
Source: Tạp chí Khoa học Pháp lý (Legal Sciences Journal). Năm 2014. Số 06(85)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • 71_BOITHUONGTHIETHAI_TC_KHPL_SO6_2014.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,24 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.