Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/31111
Title: Một số vấn đề về trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân
Authors: Hoàng Hải Yến
Keywords: Pháp nhân
Trách nhiệm hình sự
Luật hình sự
Abstract: Từ trước tới nay, pháp luật hình sự nước ta luôn coi chủ thể của tội phạm là thể nhân (cá nhân, con người) mà không thể là pháp nhân. Tuy nhiên cùng với sự phát triển kinh tế mạnh mẽ trong những năm gần đây và sự biến đổi không ngừng của tình hình chính trị xã hội, kéo theo sự xuất hiện ngày càng nhiều những hành vi có dấu hiệu của tội phạm, được thực hiện thông qua hoạt động của pháp nhân nhưng lại không có căn cứ pháp lý để xử lý và việc xử phạt các cá nhân đứng đầu pháp nhân đó chưa đảm bảo được mục đích răn đe, trừng trị, giáo dục của hình phạt. Trong phạm vi bài viết, tác giả đề cập đến cơ sở lý luận của việc quy định chủ thể của tội phạm là pháp nhân; trách nhiệm hình sự của pháp nhân và kinh nghiệm lập pháp của một số nước trên thế giới về trách nhiệm hình sự của pháp nhân.
Publisher: Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao
Date Created: 2014
Issue Date: 2014
Type: 2014
Format: tr. 30-35, .pdf
Source: Tạp chí Kiểm sát. Năm 2014. Năm thứ 54, Số 22 (Tháng 11)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 30_MOTSOVANDEVETRACHNHIEM_TC_KS_SO22_2014.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 819,08 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.