Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/31287
Title: Cam-pu-chia: Thông điệp từ cuộc bầu cử 2013
Authors: Trần Việt Thái
Keywords: Campuchia
Bầu cử
Vận động tranh cử
Abstract: Cuộc bầu cử cuối tháng 7/2013 của Campuchia đã cho ra kết quả bất ngờ. Đảng Nhân dân Campuchia chỉ giành được 68 ghế, giảm 22 ghế so với khóa trước, Đảng Cứu Quốc giành được 55 ghế trong khi Đảng Bảo hoàng không giành được bất kỳ ghế nào tại Quốc hội khóa tới. Thông điệp rằng Campuchia đang thay đổi và họ vẫn tín nhiệm CPP, vẫn bỏ phiếu cho CPP bởi những thành tích trong quá khứ, nhưng ẩn sau mối lá phiếu là mong muốn CPP phải thay đổi, phải đổi mới để đáp ững sự trông đợi của mỗi cử tri.
Publisher: Học Viện Ngoại giao. Bộ Ngoại giao
Date Created: 2013
Issue Date: 2013
Type: 2013
Format: tr.229-239 , .pdf
Source: Nghiên cứu Quốc tế (International studies). Năm 2013. Số 3(94), 9-2013
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • 229_CAMPUCHIATHONGDIEP_TC_NCQT_SO3_2013.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,02 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.