Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/31426
Title: Khai thác mặt nhân văn của nền kinh tế thị trường vì sự phát triển con người
Authors: Phạm Xuân Hoàng
Keywords: Kinh tế thị trường
Tính nhân văn
Phát triển con người
Abstract: Tính nhân văn của kinh tế thị trường -- Định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam với việc phát huy tính nhân văn của kinh tế thị trường.
Publisher: Cơ quan của Bộ Nội vụ
Date Created: 2015
Issue Date: 2015
Type: 2015
Format: tr. 37-41, .pdf
Source: Tổ chức Nhà nước. Năm thứ hai mươi năm. Số 1-2015
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • 37_KHAITHACMATNHANVAN_TC_TCNN_SO1_2015.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 751,71 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.