Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/31436
Title: Kiên định con đường xã hội chủ nghĩa, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh
Authors: Lê Hữu Nghĩa
Keywords: Tổ chức nhà nước
Tạp chí
Xã hội chủ nghĩa
Abstract: Electronic Resources
Trình bày và phân tích một số thắng lợi mà trong 85 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân giành được.
Publisher: Cơ quan của Bộ Nội vụ
Date Created: 2015
Issue Date: 2015
Type: 2015
Format: tr. 3-6, .pdf
Source: Tổ chức Nhà nước. Năm 2015. Số 2
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • 3_KIENDINHCONDUONGXAHOI_TC_TCNN_SO2_2015.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 691,24 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.