Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/31438
Title: Thực trạng, giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công của tỉnh Bắc Giang
Authors: Bùi Huy Khánh
Keywords: Tổ chức nhà nước
Tạp chí
Hành chính công
Bắc Giang
Abstract: Làm rõ và phân tích những nguyên nhân khách quan và chủ quan dẫn đến chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh của Bắc Giang xếp hạng thấp. Kiến nghị một số giải pháp để chỉ số PAPI của tỉnh Bắc Giang có sự thăng hạng trong năm 2014 và những năm tiếp theo
Publisher: Cơ quan của Bộ Nội vụ
Date Created: 2015
Issue Date: 2015
Type: 2015
Format: tr. 10-12, .pdf
Source: Tổ chức Nhà nước. Năm 2015. Số 2
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • 10_THUCTRANGGIAIPHAPNANGCAO_TC_TCNN_SO2_2015.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 554,9 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.