Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/31449
Title: Một số giải pháp nâng cao hiệu lực , hiệu quả xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Authors: Lê Doãn Sơn
Keywords: Tổ chức nhà nước
Tạp chí
Phú Thọ
Đầu tư
Abstract: Nghiên cứu các giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả xúc tiến đầu tư. Kiến nghị và đề xuất một số kiến nghị để tạo môi trường "thông thoáng" hơn cho các nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Publisher: Cơ quan của Bộ Nội vụ
Date Created: 2015
Issue Date: 2015
Type: 2015
Format: tr. 52-54, .pdf
Source: Tổ chức Nhà nước. Năm 2015. Số 2
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê

Files in This Item:
Thumbnail
  • 52_MOTSOGIAIPHAPNANGCAO_TC_TCNN_SO2_2015.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 559,01 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.