Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/31527
Title: Có chấp nhận việc không yêu cầu bồi thường thiệt hại tài sản thuộc hình thức sở hữu nhà nước không
Authors: Nguyễn Thị Hạnh
Keywords: Tòa án nhân dân
Tạp chí
Luật tố tụng dân sự
Abstract: Tái hiện lại nội dung vụ án cụ thể và cùng bàn luận, phân tích về việc không yêu cầu bồi thường thiệt hại tài sản thuộc hình thức sở hữu nhà nước. Đưa ra quan điểm về quyền định đoạt tài tài sản thuộc hình thức sở hữu nhà nước của các cơ quan, đơn vị, tổ chức được Nhà nước giao quản lý, sử dụng tài sản
Publisher: Cơ quan của Tòa án nhân dân tối cao
Date Created: 2015
Issue Date: 2015
Type: 2015
Format: tr. 19-22, .pdf
Source: Tòa án nhân dân. Tháng 2 - Năm 2015. Số 4
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • 19_COCHAPNHANVIECKHONGYEUCAU_TC_TAND_SO4_2015.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 789,23 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.