Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/31532
Title: Quyết định Giám đốc Thẩm số 131/2013/DS-GĐT ngày 27 tháng 9 năm 2013 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về vụ án "Tranh chấp về thừa kế tài sản" (Trích)
Authors: Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Keywords: Tòa án nhân dân
Tạp chí
Luật Hình sự
Tội xâm phạm sở hữu
Abstract: Trình bày Quyết định Giám đốc Thẩm số 131/2013/DS-GĐT ngày 27 tháng 9 năm 2013 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về vụ án "Tranh chấp về thừa kế tài sản"
Publisher: Cơ quan của Tòa án nhân dân tối cao
Date Created: 2015
Issue Date: 2015
Type: 2015
Format: tr. 39-48, .pdf
Source: Tòa án nhân dân. Tháng 2 - Năm 2015. Số 4
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • 39_QUYETDINHGIAMDOCTHAM_TC_TAND_SO4_2015.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,07 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.