Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/32062
Title: Bộ Tài chính trả lời chất vấn của Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Thái Bình - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng
Authors: Hồ Tế
Keywords: Quốc hội khóa IX
Kỳ họp thứ bảy
Trả lời chất vấn
Ngân sách nhà nước
Thanh toán tiền lúa
Thu mua lúa
Abstract: Số: 928 TC/HCSN
Bộ Tài chính trả lời chất vấn về thời kỳ 1975-1976 ở các tỉnh phía Nam có tình hình chung là các cơ sở lương thực tổ chức mua lúa cho Trung ương (Cần Thơ, Sóc Trăng, Minh Hải, Kiên Giang,Vĩnh Long …) nhưng chưa được thanh toán tiền đầy đủ
Issue Date: 1995
Format: tr. 332-333, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa IX.Kỳ họp thứ 7 (Từ ngày 27.3 đến ngày 20.4.1995)
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 332_SO928_TC_HCSN_KYYEUCUAQUOCHOIKHOAIX_KYHOPTHUBAY_1995_TAPVII(3).pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 537,19 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.