Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/32111
Title: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội Nguyễn Bá - Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An
Authors: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Keywords: Quốc hội khóa 9
Kỳ họp thứ bảy
Trả lời chất vấn
Phong tặng
Truy tặng danh hiệu
Bà mẹ Việt Nam anh hùng
Chính sách xã hội
Abstract: Số: 1431 /LĐTHXH-BTXH
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời chất vấn về thực hiện chính sách đối với "Bà mẹ Việt Nam anh hùng".
Issue Date: 1995
Format: tr. 481-482 , .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa IX.Kỳ họp thứ 7 (Từ ngày 27.3 đến ngày 20.4.1995)
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.