Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/32288
Title: Bộ Tài chính trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội: Ông Bùi Quang Tôn - Đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre
Authors: Bộ Tài chính
Keywords: Quốc hội khóa 9
Kỳ họp thứ mười
Trả lời chất vấn
Bộ tài chính
Giá lúa
Thuế
Abstract: Số: 3881 TC/VP
Bộ Tài chính trả lời chất vấn về giá lúa nội địa.
Issue Date: 1996
Format: tr. 500-501, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa IX.Kỳ họp thứ 10 (Từ ngày 15.10 đến ngày 12.11.1996)
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 500_SO3881_TCVP_KYYEUCUAQUOCHOIKHOAIX_KYHOPTHUMUOI_1996_TAPX(2).pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 712,35 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.