Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/32327
Title: Bộ Giao thông vận tải trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội: Ông Vũ Tú Nam, đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam
Authors: Bộ Giao thông vận tải
Keywords: Quốc hội khóa 9
Kỳ họp thứ mười
Trả lời chất vấn
Tai nạn giao thông
Giao thông đường sắt
Abstract: Số: 3277/PCVT
Bộ Giao thông vận tải trả lời chất vấn về việc nhiều tai nạn đường sắt chết người xảy ra ở ngoại vi Hà Nội, trách nhiệm thuộc về ai? Bộ Giao thông vân tải có cách khắc phục ra sao?
Issue Date: 1996
Format: tr. 649-653, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa IX.Kỳ họp thứ 10 (Từ ngày 15.10 đến ngày 12.11.1996)
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 649_SO3277_PCVT_KYYEUCUAQUOCHOIKHOAIX_KYHOPTHUMUOI_1996_TAPX(5).pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 911,91 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.