Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/32332
Title: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trả lời đại biểu Quốc hội: Đồng chí LơMu HaKrong - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng
Other Titles: Đồng chí Nguyễn Thu Hà - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình
Authors: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Keywords: Quốc hội khóa 9
Kỳ họp thứ mười
Trả lời chất vấn
Nông nghiệp
Phát triển nông thôn
Sử dụng đất
Đất trồng lúa
Abstract: Số: 3654 NN-VP/CV
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trả lời chất vấn về liên quan đến ngành nông nghiệp.
Issue Date: 1996
Format: tr. 683-686, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa IX.Kỳ họp thứ 10 (Từ ngày 15.10 đến ngày 12.11.1996)
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 683_SO3654_NN_VPCV_KYYEUCUAQUOCHOIKHOAIX_KYHOPTHUMUOI_1996_TAPX(4).pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 840,66 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.