Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/32436
Title: Báo cáo tóm tắt kết quả cuộc thăm dò dư luận đại biểu HĐND 3 tỉnh (thành phố): Hải Phòng, Nghệ An và Bình Dương về một số vấn đề trong hoạt động của HĐND các cấp (theo Dự án VIE/98/HO1)
Authors: Trung tâm Nghiên cứu dư luận xã hội
Keywords: Thăm dò dư luận
Hội đồng nhân dân
Đại biểu Hội đồng nhân dân
Abstract: Mục đích thực hiện các cuộc thăm dò dư luận xã hội ở Hải Phòng, Nghệ An và Bình Dương là nâng cao năng lực của VPQH và HĐND các tỉnh thí điểm trong việc sử dụng các cuộc nghiên cứu dư luận xã hội như một công cụ để xây dựng, thực hiện và giám sát việc thực hiện các quyết sách. Đồng thời cung cấp một số thông tin góp phần cải tiến, nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp ở 3 tỉnh, thành phố nói trên.
Publisher: Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương
Date Created: 2001
Issue Date: 2001
Type: 2001
Format: 42 tr., pdf
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • BC_KETQUATHAMDODULUANDAIBIEU3TINHTHANH.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 4,84 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.