Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/32483
Title: Các giải pháp đẩy mạnh và khuyến khích sản xuất và xuất khẩu một số sản phẩm cây công nghiệp chủ yếu của Việt Nam : Luận án TS. Kinh tế: 5.02.06
Authors: Nguyễn Hữu Khải
Keywords: Lâm nghiệp
Xuất khẩu
Cây công nghiệp
Abstract: Hệ thống hóa cơ sở khoa học của việc chuyên môn hóa đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm cây công nghiệp của Việt Nam. Phân tích thực trạng sản xuất và xuất khẩu các sản phẩm cây công nghiệp của Việt Nam điển hình là 5 mặt hàng: cà phê, cao su, chè, hạt điều và lạc. Từ đó, xác định lại vị trí của nhóm hàng xuất khẩu này trong nền kinh tế và cơ cấu xuất khẩu của cả nước, đồng thời tìm ra những tồn tại để tập trung nghiên cứu giải quyết. Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất và xuất khẩu, thực hiện những định hướng lớn của nhóm hàng này vào đầu thế kỷ tới
Luận án TS. Kinh tế -- Trường Đại học Ngoại Thương. Bộ Giáo dục và đào tạo
Publisher: Trường Đại học Ngoại Thương
Date Created: 1999
Issue Date: 1999
Type: 1999
Format: 214 tr., pdf
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
  • LA_CACBIENPHAPDAYMANHVAKHUYENKHICH.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 24,86 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.