Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/32504
Title: Những giải pháp cơ bản nhằm phát triển tập đoàn kinh doanh ở Việt Nam hiện nay
: Luận án TS. Kinh tế: 5.02.05
Authors: Nguyễn Thị Bích Loan
Keywords: Kinh tếTập đoàn kinh doanh
Abstract: Hệ thống hóa các vấn đề lý luận về tập đoàn kinh doanh, nội dung kinh tế và mô hình tổ chức của tập đoàn kinh doanh, vai trò quan trọng của nó. Khảo sát thực trạng của các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay và đánh giá những thành tựu đã đạt, những bất cập của chúng. Đề xuất những giải pháp cơ bản để mau chóng phát triển tập đoàn kinh doanh ở Việt Nam hiện nay
Luận án TS. Kinh tế, Quản lý và KHHKTQD -- Trường Đại học Thương mại. Bộ giáo dục đào tạo
Publisher: Trường Đại học Thương mại
Date Created: 1998
Issue Date: 1998
Type: 1998
Format: 197 tr.,pdf
Spatial: Thư Viện Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
Thumbnail
  • LA_NHUNGGIAIPHAPCOBANNHAMPHAPTRIEN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 20,12 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.