Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/32868
Title: Báo cáo kết quả nghiên cứu: "Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác chi bộ" (Mã số 97-98-128/ĐT)
Authors: Phạm Thanh Sơn
Keywords: Công tác chi bộ
Đảng cộng sản Việt Nam
Đảng bộ
Abstract: Nội dung báo cáo gồm: Phân tích, hệ thống những tư liệu, quy định của pháp luật của các cấp về công tác chi bộ -- Tổ chức thực nghiệm, vận dụng những nội dung công tác chi bộ phù hợp với đặc điểm của các loại hình chi bộ trong Đảng bộ cơ quan -- Xây dựng những giải pháp và quy chế hoạt động để nâng cao chất lượng công tác chi bộ.
Publisher: Đảng bộ Văn phòng Quốc hội. Văn phòng Quốc hội
Date Created: 2001
Issue Date: 2001
Type: 2001
Format: 41 tr., pdf
Source: Tháng 8. 2001
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • BCKH_DOIMOIVANANGCAOCHATLUONGCONGTAC.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 4,69 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.