Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/34349
Title: [Về việc Trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội: Ông Tăng Văn Luy - Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Bắc]
Authors: Bộ Xây dựng
Keywords: Quốc hội khóa 9
Kỳ họp thứ tám
Bộ Xây dựng
Trả lời chất vấn
Quỹ nhà đất
Abstract: Electronic Resources
Số: 1545/BXD-QLN
Bộ Xây dựng trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội về vấn đề kê khai quỹ nhà đất dùng làm trụ sở tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh
Issue Date: 1995
Format: tr. 810-811, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa IX.Kỳ họp thứ 8 (Từ ngày 2.10 đến ngày 28.10.1995)
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • SO1545_BXD_QNL_KYYEUCUAQUOCHOIKHOAIX_KYHOPTHUTAM_1995_TAPVIII(2).pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 862,77 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.