Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/34443
Title: [Về việc Trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội: Giáo sư Hoàng Đình Cầu - Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tây]
Authors: Chính phủ
Keywords: Quốc hội khóa 9
Kỳ họp thứ tám
Hậu quả chiến tranh
Trả lời chất vấn
Abstract: Electronic Resources
Số: 6099/KGVX
Chính phủ trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội về sự tồn tại, vị trí, nhiệm vụ và quyền hạn, cấp quản lý của Ủy ban quốc gia điều tra hậu quả chiến tranh hóa học của Mỹ ở Việt Nam
Issue Date: 1995
Format: tr. 599-600, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa IX.Kỳ họp thứ 8 (Từ ngày 2.10 đến ngày 28.10.1995)
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • SO6099_KGVX_KYYEUCUAQUOCHOIKHOAIX_KYHOPTHUTAM_1995_TAPVIII(1).pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 850,95 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.