Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/34462
Title: [Về việc Trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội: Ông Bùi Quang Tôn - Đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre; Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Bộ trưởng, Chủ nhiệm văn phòng Chính phủ]
Authors: Bộ Tài chính
Keywords: Quốc hội khóa 9
Kỳ họp thứ tám
Bộ Tài chính
Trả lời chất vấn
Điện lực
Bưu điện
Ngân hàng
Xổ số kiến thiết
Abstract: Electronic Resources
Số: 2885TC/TCDN
Bộ Tài chính trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội về việc các ngành Điện, Bưu điện, Ngân hàng, Xổ số kiến thiết trích thưởng quá cao, không đúng với quy định chung của Nhà nước
Issue Date: 1995
Format: tr. 651-652, .pdf
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa IX.Kỳ họp thứ 8 (Từ ngày 2.10 đến ngày 28.10.1995)
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • SO2885_TC_TCDN_KYYEUCUAQUOCHOIKHOAIX_KYHOPTHUTAM_1995_TAPVIII(19).pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 809,07 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.