Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/34699
Title: Báo cáo về tình hình chất vấn của đại biểu Quốc hội và đoàn đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa IX
Authors: Quốc hội
Authors: Quốc hội
Keywords: Quốc hội khóa 9
Kỳ họp thứ mười một
Đại biểu Quốc hội
Chất vấn
Abstract: Electronic Resources
Đến ngày 8-5-1997, Đoàn thư ký kỳ họp đã nhận được 234 ý kiến chất vấn của 75 đại biểu Quốc hội và 10 đoàn đại biểu Quốc hội gửi Chính phủ, các cơ quan thuộc Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Uỷ ban thường vụ Quốc hội.
Publisher: Văn phòng Quốc hội
Issue Date: 1997
Format: tr.499-574 , .pdf
Source: Kỷ yếu của Quốc hội khóa IX - Kỳ họp thứ mười một (Từ ngày 02 tháng 4 đến ngày 10 tháng 5 năm 1997). Tập 11
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hộiItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.