Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/35146
Title: Bố trí và đột phá: Căn cứ quân sự chiến lược ở nước ngoài của Trung Quốc
Authors: Nguyễn Bá Trọng
Keywords: Chiến lược ngoại giao
Căn cứ quân sự
Căn cứ quân sự nước ngoài
Chi viện chiến lược
Hải quân
Trung Quốc
Abstract: Tài liệu với nội dung nêu và phân tích những nỗ lực thiết lập căn cứ quân sự tại nước ngoài của Trung Quốc hướng tới hoàn thiện chiến lược “Một vành đai - một con đường” và mục tiêu xử lý tốt 4 cặp quan hệ trong quá trình xây dựng, thiết lập căn cứ quân sự ở nước ngoài của nước này.
Publisher: Trung tâm Thông tin Khoa học Quân sự - Bộ Quốc phòng
Date Created: 2015-12
Issue Date: 2016-6
Type: Tài liệu dịch
Method: Tạp chí "Quân sự hiện đại", số 12/2015
Language: vi
Right: Trung tâm Thông tin Khoa học quân sự
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • 5. Bo tri va dot pha.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 294,93 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.