Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/35162
Title: Bản chất thay đổi của chiến tranh hiện đại
Other Titles: Đối phó với chiến tranh thông tin của nước Nga
Authors: Lê Thế Mỹ, Rod Thornton
Keywords: Chiến tranh hiện đại
Lý luận quân sự
Chiến tranh thông tin
Phương tiện truyền thông
Chiến tranh phi chính quy
NATO
Ucraina
Nga
Mỹ
Abstract: Một yêu cầu cấp bách đặt ra là chính phủ và quân đội các nước phương Tây phải có biện pháp đối phó phù hợp và đúng đắn về bản chất với kiểu chiến tranh thông tin của nước Nga. Tài liệu phân tích các phản ứng xuất hiện cho đến thời điểm hiện tại và chỉ ra những động thái này vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, dường như mới chỉ thể hiện “tư duy chiến lũy Maginot” thế kỉ 21.
Publisher: Trung tâm Thông tin Khoa học quân sự - Bộ Quốc phòng
Date Created: 8-9/2015
Issue Date: 2016-04
Type: Tài liệu dịch
Method: Tạp chí "RUSI", số tháng 8-9/2015
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • 18. Ban chat dang thay doi cua chien tranh hien dai.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 268,56 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.