Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/35170
Title: Những tình huống xung đột và chiến tranh tương lai
Authors: Lê Thế Mỹ, Jeffrey Becker
Keywords: Xung đột quân sự
Chiến tranh tương lai
An ninh quốc gia
Mỹ
Publisher: Trung tâm Thông tin Khoa học quân sự - Bộ Quốc phòng
Issue Date: 2016-01
Type: Tài liệu dịch
Method: Tạp chí "JFQ", số quý 3/2014
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • 29. Nhung tinh huong xung dot va chien tranh tuong lai.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 176,66 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.