Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/35199
Title: Quy chế hoạt động của Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội
Authors: Quốc hội
Keywords: Nghị quyết số 27/2004/QH11
Quốc hội khoá XI
Kỳ họp thứ 5
Hội đồng dân tộc
Các ủy ban của Quốc hội
Abstract: Quy chế gồm 4 chương 44 điều được Quốc hội thông qua ngày 15 tháng 6 năm 2004, thay thế Quy chế hoạt động của Hội đồng dân tộc, Quy chế hoạt động của các Uỷ ban của Quốc hội đã được Quốc hội khoá IX, kỳ họp thứ ba thông qua ngày 7 tháng 7 năm 1993
Issue Date: 2001-12-25
Type: Văn bản pháp luật
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • NQ ban hanh quy che hoat dong HDDT va cac UB cua QH_2004.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 468,41 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.