Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/35206
Title: Quy chế hoạt động của Đại biểu Quốc hội và đoàn Đại biểu Quốc hội
Authors: Quốc hội
Keywords: Nghị quyết số 8/2002/QH11
Đại biểu Quốc hội
Đoàn Đại biểu Quốc hội
Quy chế hoạt động
Abstract: Quy chế này được Quốc hội thông qua ngày 16/12/2002 tại kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XI thay thế Quy chế hoạt động của đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội đã được Quốc hội khoá IX, kỳ họp thứ ba thông qua ngày 14 tháng 7 năm 1993.
Issue Date: 2002-12-16
Type: Văn bản pháp luật
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • Quy che hoat dong_DBQH va Doan DBQH_1993.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 474,87 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.