Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/35207
Title: Kỷ yếu hoạt động của Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội khoá XI (2002 - 2007)
Keywords: Kỷ yếu
Quốc hội khoá XI (2002-2007)
Báo cáo
Hoạt động giám sát
Hoạt động đối ngoại
Hoạt động lập pháp
Báo cáo tổng kết
Tổng kết nhiệm kỳ
Abstract: Tập hợp các báo cáo thẩm tra chính thức của Uỷ ban về tờ trình và dự thảo luật do Chính phủ trình Quốc hội; các báo cáo, thuyết trình của Uỷ ban được trình bày hoặc gửi tới đại biểu Quốc hội; các báo cáo của các đoàn giám sát, đoàn đi thăm và trao đổi kin
Issue Date: 2011-7-28
Type: Kỉ yếu
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • Ky yeu hoat dong_UBVHGDTNND_khoa XI.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,3 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.