Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/35210
Title: Kỷ yếu Uỷ ban Đối ngoại khoá XI (2002-2007)
Keywords: Kỷ yếu
Uỷ ban Đối ngoại
Khoá XI (2002-2007)
Báo cáo công tác
Báo cáo thẩm tra
Hoạt động lập pháp
Hoạt động giám sát
Báo cáo kết quả
Abstract: Tập hợp các bài viết khái quát hoạt động của Uỷ ban trong công tác đối ngoại, công tác lập pháp, giám sát và các hoạt động khác theo chức năng, nhiệm vụ của Uỷ ban trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XI.
Issue Date: 2007-11-23
Type: Kỉ yếu
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • Ky yeu_UBDN_khoa XI.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,92 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.